جمعه 15 آذر 1398

سؤالات متداول

   
 

- مراجعه به معاونت گردشگری استان و ارائه مدارك زير جهت تشكيل پرونده

- پر كردن فرم درخواست صدور كارت و تكميل پرونده

- دريافت سه نسخه نامهء استعلام حراست، سوء پيشينه و عدم اعتياد

 - ارائه ي نامه ي مربوط به حراست به دبيرخانه معاونت گردشگري

- ارائه نامه سوء پيشينه به پليس+10 به همراه يك قطعه عكس پشت سفيد

 - ارائه نامه آزمايشگاه به آزمايشگاه هاي دولتي

- ارائه جواب آزمايش و سوء پيشينه به دفتر معاونت گردشگری بلافاصله پس از اخذ آنها، جهت

تكميل پرونده و ارسال به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 

- اخذ کارت مهارت از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه صنایع دستی

- اخذ مجوز دارای اعتبار از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 
تکمیل پرونده از طریق آدرس اینترنتی http://my.ichto.ir/Login انجام می‌شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سؤالات متداول

Loading