پنجشنبه 30 آبان 1398

فهرست هتل آپارتمان

رديف

نام ، كد و درجه هتل

مدير

بهره بردار

تعداد سوئیت

تعداد  یک خوابه

تعداد دو خوابه

تعداد سه خوابه

تعداد واحد

تعداد تخت

نشاني  -  ايميل

تلفن

دورنويس

 

 

1

سينا                                   1386     2/71108 

كمال خاني پور

عباس خاني پور

10

-

4

-

14

54

استان همدان-شهرستان بهار  شهر لالجین بلوار امام خمینی

081-34525210

081-34525211

فكس

درجه 1           2/711082

 

2

خاتم                                1386

 

محمد حسين توكلي

شركت تعاوني خاتم

9

12

4

2

27

125

استان همدان  - شهرستان همدان  شهر همدان  ميدان فلسطين جنب فروشگاه رفاه

081-34244410

081-34237292

درجه 1

 KHatam_hotel@yahoo.com

3

سفير

درجه1

فرهاد خسروي

 

 

 

 

 

15

60

همدان – بلوار جانبازان

همراه : 09120683104

Safir_hotel@yahoo.com

081-34241161

081-34241165