دوشنبه 24 تیر 1398

علی مالمیر

مدیر کل

محمد حسین خورشیدی

سرپرست معاونت توسعه,مدیریت و پشتیبانی

علی خاکسار

معاون گردشگری

احمد ترابی

معاون میراث فرهنگی

علیرضا قاسمی

سرپرست معاونت سرمایه گذاری

محمدرضا حیرانیان

مسئول انفورماتیک

هاشم مظاهری

سرپرست معاونت صنایع دستی

بهجت عباسی

مسئول روابط عمومی

محمدرضا عزیزی

فرمانده یگان حفاظت

جعفر علیخانی

مسئول امور حقوقی و املاک