شنبه ، 05 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
خدمات و فرم ها و گردش کار قابل ارائه در معاوت گردشگری

عنوان خدمت

 

فرآیند انجام خدمت و فرمهای مربوطه

ارائه بصورت الکترونیک

تسهیلات به واحدهای تاسیسات گردشگری

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

فرمهای لازم

 

فرایند اصول موافقت اصولی

 

  فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز