پنجشنبه ، 07 خرداد 1394
میدان امام خمینی شهر همدان
میدان امام خمینی شهر همدان
باغ نظری در همدان و حمام حاج آقا تراب نهاوند
باغ نظری در همدان و حمام حاج آقا تراب نهاوند
شبستان مسجد جامع همدان
شبستان مسجد جامع همدان
موزه دفاع مقدس همدان
موزه دفاع مقدس همدان
آرامگاه و مجسمه ابوعلی سینا
آرامگاه و مجسمه ابوعلی سینا
خانه لطفعلیان ملایر- موزه
خانه لطفعلیان ملایر- موزه
برخی از صنایع دستی همدان
برخی از صنایع دستی همدان
هشتمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
هشتمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
 
توقف
کمينه   
خدمات و فرم ها و گردش کار قابل ارائه در معاوت گردشگری

عنوان خدمت

 

فرآیند انجام خدمت و فرمهای مربوطه

ارائه بصورت الکترونیک

تسهیلات به واحدهای تاسیسات گردشگری

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

فرمهای لازم

 

فرایند اصول موافقت اصولی

 

  فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز