جمعه ، 09 مرداد 1394
آرامگاه بوعلی سینا
آرامگاه بوعلی سینا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
روستای آبشینه
روستای آبشینه
روستای ورکانه
روستای ورکانه
 
توقف
کمينه   
مسيرهای گردشگری عمومی استان- (محور همدان – رزن )

 

مسيرهای گردشگری عمومی استان- (محور همدان –  رزن )

شناسه فهرست امکانات و خدمات پشتيبانی مسيرهای گردشگری عمومی استان- (محور همدان –  رزن )

نام مسيرهای گردشگری

محورعمومی همدان به همدان - نوع محوردرجه يک

مساجد

1 .  مسجد در جزین 2 . مسجد امام حسن مجتبی رزن  3 . مسجد فاطمه زهرا رزن  4 . مسجد امام خمینی رزن

 5 . نمازخانه پارک الغدیر جورقان

سرويسهای بهداشتی

1 . سرویس های بهداشتی بوستان نماز 2 . سرویسهای بوستان الغدیر در جورقان  3 . سرویس بهداشتی پارک ملت رزن

پمپ های بنزين و گاز

1-جایگاه بنزین و cngسه راهی قهاوند

2-جایگاه بنزین و cngسراهی کبودراهنگ

مراکز درمانی

1 . بیمارستان ولیعصر رزن    2 . پایگاه امداد پزشکی موجود در جاده همدان رزن کیلو متر 35      3 . داروخانه شبانه روزی رزن  

تعميرگاهها

تعمیرگاه مجاز ایران خودرو  ورودی رزن از طرف قزوین

فروشگاهها

1 . تعاونی مصرف روستائیان رزن

2. فروشگاه بزرگ فریدونی

پليس راه

پلیس راه قزوین -  همدان

مراکز خريد

مرکز خرید رضا   -   مرکز خرید ولیعصر

بازارهای سنتی

ندارد

دستگاه خود پرداز

شعبه های بانک ملی  -  کشاورزی  و صادرات و ملت در شهر رزن

امداد پزشکی

سیار

ايستگاههای راه آهن

ندارد

پايانه ها

ترمینال مسافربری بهمن

ترمینال روستایی قروه درجزین

فرودگاه

ندارد