شنبه ، 01 ارديبهشت 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
مسيرهای گردشگری عمومی استان- (محور همدان – رزن )

 

مسيرهای گردشگری عمومی استان- (محور همدان –  رزن )

شناسه فهرست امکانات و خدمات پشتيبانی مسيرهای گردشگری عمومی استان- (محور همدان –  رزن )

نام مسيرهای گردشگری

محورعمومی همدان به همدان - نوع محوردرجه يک

مساجد

1 .  مسجد در جزین 2 . مسجد امام حسن مجتبی رزن  3 . مسجد فاطمه زهرا رزن  4 . مسجد امام خمینی رزن

 5 . نمازخانه پارک الغدیر جورقان

سرويسهای بهداشتی

1 . سرویس های بهداشتی بوستان نماز 2 . سرویسهای بوستان الغدیر در جورقان  3 . سرویس بهداشتی پارک ملت رزن

پمپ های بنزين و گاز

1-جایگاه بنزین و cngسه راهی قهاوند

2-جایگاه بنزین و cngسراهی کبودراهنگ

مراکز درمانی

1 . بیمارستان ولیعصر رزن    2 . پایگاه امداد پزشکی موجود در جاده همدان رزن کیلو متر 35      3 . داروخانه شبانه روزی رزن  

تعميرگاهها

تعمیرگاه مجاز ایران خودرو  ورودی رزن از طرف قزوین

فروشگاهها

1 . تعاونی مصرف روستائیان رزن

2. فروشگاه بزرگ فریدونی

پليس راه

پلیس راه قزوین -  همدان

مراکز خريد

مرکز خرید رضا   -   مرکز خرید ولیعصر

بازارهای سنتی

ندارد

دستگاه خود پرداز

شعبه های بانک ملی  -  کشاورزی  و صادرات و ملت در شهر رزن

امداد پزشکی

سیار

ايستگاههای راه آهن

ندارد

پايانه ها

ترمینال مسافربری بهمن

ترمینال روستایی قروه درجزین

فرودگاه

ندارد