پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان همدان

عنوان

دانلود

آب انبار صفوی اسدآباد

 

کاروانسرای تاج آباد

 

منطقه نمونه گردشگری تاریکدره

 

منطقه نمونه گردشگری تپه ابوذر

 

منطقه نمونه گردشگری قلندر

 

روستای هدف گردشگری خاکو

 

منطقه نمونه گردشگری درجزین

 

منطقه نمونه گردشگری سامن

 

مجتمع گردشگری-تفریحی شهر صالح آباد 

 

منطقه نمونه گردشگری سرکان

 

روستای هدف گردشگری سیمین ابرو

 

شهرک و بازارچه صنایع دستی

 

کاروانسرای فرسفج

 

منطقه نمونه گردشگری گاماسیاب

 

مجتمع تفریحی،گردشگری و خدماتی سی هکتاری شهر بهار

 

منطقه نمونه گردشگری باغ میوه

 

منطقه نمونه گردشگری علیصدر

 

منطقه نمونه گردشگری دامنه شمالی الوند

 

روستای هدف گردشگری گیان

 

منطقه نمونه گردشگری وهنان

 

منطقه نمونه گردشگری نوشیجان

 

روستای هدف گردشگری ورکانه

 

هتل رزن