شنبه ، 04 اسفند 1397
اسلایدشو
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
شرح وظائف

1. سياستگذاري و برنامه ريزي براي جذب منابع و سرمايه هاي داخلي و خارجي جهت توسعه فعاليت هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
2. تهيه طرح هاي توسعه در خصوص فعاليت هاي سازمان و فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي آنها.
3. بررسي راهكارهاي لازم به منظور شناسايي منابع جديد حمايتي و جذب سرمايه.
4. بررسي قوانين و مقررات نظام هاي بانكي كشور و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت بهره گيري مناسب از تسهيلات بانكي به منظور تحقق اهداف سازمان در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي.
5. برنامه ريزي لازم به منظور رفع موانع و مشكلات اقتصادي بخش هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
6. بررسي طرحهاي تهيه شده توسط بخش هاي دولتي و غير دولتي در حوزه مأموريتها و اختيارات سازمان از ديدگاه فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و صدور موافقت نامه هاي لازم براي اجراي آنها.
7. نظارت و كنترل بر اجراي طرح هاي توسعه اي و چگونگي مصرف تسهيلات واگذار شده در كليه مراحل اجرا.
8. مطالعه و بررسي و ارائه پيشنهاد به منظور توسعه مناطق نمونه گردشگري در مناطق مختلف كشور و نظارت بر اداره مناطق مزبور.
9. فراهم آوردن بسترهاي لازم به منظور ايجاد تأسيسات زير بنائي گردشگري و مراكز خدماتي، فرهنگي، رفاهي در داخل مناطق نمونه گردشگري.
10. تخصیص تسهیلات اعتباری و فراهم نمودن امکانات استفاده از اعتبارات صندوق ضمانت صادرات ، صندوق ذخیره ارزی ، بانک های داخلی و خارجی ، بیع متقابل و سایر منابع ذیربط جهت توسعه فعالیت های میراث فرهنگی ، گردشگری  ، صنایع دستی و هنرهای سنتی.
11. جذب منابع و سرمایه ای داخلی و خارجی در جهت اجرای طرح های توسعه میراث فرهنگی ، گردشگری ، صنایع دستی و هنرهای سنتی.