پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

 

در نامه معاون رييس جمهور و رئيس سازمان به استاندار همدان ابلاغ شد:

در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور مصوب دي ماه 1382 و آيين نامه اجرايي آن ، مصوب چهارم مرداد 1384 به شماره 26975/ت 32915 /ه هيات محترم وزيران نقشه محدوده عرصه ، حريم و ضوابط حفاظتي مربوط به اثر طبيغي((غارعليصدر)) واقع در استان همدان شهرستان كبودرآهنگ بخش گل تپه دهستان عليصدر ، روستاي عليصدر كه به شماره 23 مورخه 15-10-87 در فهرست ميراث طبيعي ملي ايران به ثبت رسيده است ابلاغ مي شود محدوده حريم اثر مذكور تحت نظارت اين سازمان است و هرگونه دخل وتصرف د رمحدوده حريم و تخلف از ظوابط حفاظتي جرم محسوب مي شود و مرتكب مشمول مجازات هاي قانوني خواهد بود .

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولين ذيربط در استان ابلاغ و از نتيجه اين سازمان را مطلع نماييد .
علي اصغر مونسان