شنبه ، 05 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

 

بازدید خجسته نماینده مردم شهر همدان و فامنین  از ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان  

در این بازدید مدیر کل میراث فرهنگی گزارش اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر استان  را ارائه نمود .معاون فرهنگی شهرداری نیز گزارش ستاد اسکان شهرداری را تشریح نمود