شنبه ، 05 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

 

همزمان با آغاز به کار ستاد تسهیلات و اسکان مسافرین نوروزی ،غرفه های توانمندی ها و صنایع دستی شهروندان عضو فرهنگسراهای شهرداری همدان در معرض دید مسافرین محترم  قرار گرفت.26 اسفند 95