شنبه ، 01 ارديبهشت 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

 

حضور آقای مهندس عراقی معاون محترم عمرانی استاندار همدان،آقای رسولی شهردار محترم همدان،آقای مالمیر مدیرکل محترم میراث فرهنگی و آقای دکتر قدیمی معاون محترم اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان  در مراسم افتتاحیه ستاد تسهیلات و اسکان مسافرین نوروزی شهرداری همدان 26 اسفند 95