شنبه ، 05 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

مرمت اضطراری کلیسای آنجلی همدان درشرایط دشوار آب وهوائی توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان همدان درحال انجام است.

به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان همدان: عملیات مرمت اضطراری کلیسای آنجلی محوطه بیمارستان اکباتان همدان با بکارگیری توان تخصصی بخش خصوصی و نظارت میراث فرهنگی با درحال انجام واتمام می باشد.

 این بنادرپی وقوع تند باد پائیز 1395 درقسمت پوشش سقف وسازه های سنگی دچارخسارات جدی شد وعلیرغم شرایط نامساعدآب وهوائی درحال انجام است.

علی مالمیر گفت این بنای ارزشمند بجا مانده ازاواخر دوران قاجاربا عملکردکلیسا مشتمل برسالن تمام سنگی است که با شیروانی یکپارچه  ونورگیرهای طرفین و با دو ستون چوبی مسقربر پایه های سنگی با سقف شیروانی است این بنا در سال78  به شماره ۲۴۵۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی افزود.تزیینات بنا پنجره های مشبک چوبی، خرپاهای نمایان چوبی در داخل سالن و بدنه کاملا سنگی آن در داخل و بیرون نما یاناست که به طور هنرمندانهومنحصربفرد با سنگ سیاه دیوین به صورت خشکه چین اجرا گردیده است.که در پی وقوع تند باد غیرمترقبه پائیز امسال علیرغم اقدامات مرمتی سالیان گذشته بدلیل فرسودگی وعدم مقاومت سازه های این  بنا درمقابل نیروی تندباددرقسمت شیروانی ودیواره سنگی سمت غربی دچارخساراتی گردیدکه بدلیل اهمیت ویژگی های شاخص این بنا وجلوگیری توسعه سایر صدمات احتمالی ناشی از خسارات حادثه طبیعی دردستورکار مرمت اضطراری قرارگرفت ودر حال حاضر با تهیه طرح مرمت اضطرای واقدامات مرمت تخصصی وتثبیت وتقویت سازه های آسیب دیده این بنا به حیاط خود ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه اکثربناهای تاریخی فاقد استحکام مناسب درمقابل حوادث طبیعی غیرمترقبه هستند ضرورت افزایش اعتبار مناسب برای مستند نگاری ونیزتهیه طرح های مرمت اصولی وبیمه بناهای ارزشمند تاریخی را ضروری دانسته وبا برنامه ریزی های میان مدت وکوتاه مدت تلاش برای حفظ هویت فیزیکی ومعنوی اینگونه آثار در میراث فرهنگی ازاهداف تخصصی دانست . 

علی مالمیر افزود.این بنای رزشمند در سالهای اخیر به عنوان سالن اجتماعات بیمارستان اکباتان استفاده شده است.که با مرمت واحیاء پتانسیل مناسبی برای تاسیس موزه اختصاصی راخواهدداشت. (م:د.ف9/11/95)