شنبه ، 05 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

برگزارى دوره مديريت توليد ، بازرگانى و بازاريابى با حضور صنعتگران و هنرمندان حوزه صنايع دستى

اولين دوره مديريت توليد ، بازرگانى و بازاريابى با حضور صنعتگران و هنرمندان صنايع دستى شهرستان تويسركان در روز سه شنبه مورخ ١٠/١٢/٩٥ توسط اداره ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى و توسط مدرس جناب آقاى دكتر آسياچى برگزار گرديد .