دوشنبه ، 28 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title


افتتاح کارگاه گلیم بافی(خانه صنایع دستی شهرستان نهاوند):

جانجان عنوان کرد: یکی از برنامه های میراث فرهنگی افتتاح این مرکز بوده و در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی هنرجویان و صنعت گران صنایع دستی به صورت رایگان آموزش داده می شوند و با گرفتن تسهیلات در سال آینده می توانند بعد از آموزش، در منازل خود کارگاه های کوچک و زودبازده ایجاد کنند و بتوانند در اقتصاد خانواده و شهر کمک کنند.