شنبه ، 01 ارديبهشت 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

كارگاه آموزشي آئين دادرسي با حضور  كاركنان يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان برگزار شد

همايش فصلي يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان همدان

همايش فصلي يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان همدان با حضور 45 نفر از كاركنان نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان با هدف ارتقاء توانمندي و دانش كارشناسي نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي برگزار شد در اين همايش كارگاه آموزشي آئين دادرسي و كارگاه آموزش گزارش نويسي و چگونگي تشكيل پرونده هاي قضائي با حضور اساتيد برجسته دادگستري نيز برگزار گرديد .