پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

سفره خانه سنتی

ردیف

نام ،کد،درجه

مدیر            بهره بردار

نشانی و ایمیل

تلفن و

 دور نویس

1

 بهارستان                       71122/3

                                1386    

نقی صباغ

سید حمید حوائجی

استان همدان- شهرستان همدان خیابان شهدا

32512777-081

2

 آریائیان                      71084/3

                                      1386

محمد پرخو

استان همدان   شهرستان همدان میدان امام خمینی -  خیابان بوعلی

79-32531778 -081

3

 یاران                            71123/3

                                                   1387 

حامد نعمتي

استان همدان   شهرستان همدان بلوار ارم

5-38210004-081

4

قلعه                               71124/3

                                                   1388

عبداله كشوري

راضيه يوسفي كاشفي

استان همدان شهرستان همدان-  میدان امام خمینی-  خ شریعتی

09189000578

32511199 -081

5

سرابي                                   71137/3

                                                  1391

كاظم تيموري

استان همدان شهرستان تويسركان  -  شهر تويسركان حمام قديمي سرابي

09183502025

6

ماه سبز                          71135/3

                                                   1391        

شعله بهرامي سرور

استان همدان شهر همدان بلوار ارم روبروي تالار قرآن

09188112305

09125755181

7

الماس                         71139/3

1392                     

امين ابوالقاسمي

استان همدان شهر ملاير كيلومتر 2 محور ملاير اراك

09188510072

8

عطر سيب                      71134/3

                                         1392

حسين اسفندياري

استان همدان شهر همدان بلوار كولاب نرسيده به موقعيت شهيد قاسمي

09181115346

9

اميد                                71140/3                                           1393

اميد فتحي

استان همدان تويسركان خيابان شهداء

09188168596