شنبه ، 04 اسفند 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

مركز سرگرمي تفريحي

ردیف

نام ،کد،درجه

مدیر           

بهره بردار

نشانی و ایمیل

تلفن و

 دور نویس

1

 تله كابين گنجنامه               71132 /3

                                               1390

شركت تله كابين گنجنامه

استان همدان شهرستان همدان انتهاي بلوار گنجنامه

3-34302261-081

2

همدان ارم                          71134/3

                                               1391

شركت تفريحي همدان ارم

بطحايي

استان همدان شهرستان همدان بلوار ارم- مقابل هتل پارسيان آزادي

38380806-081

3

عباس آباد                           71142/3

                                                       1393

شركت سياحتي عليصدر

استان همدان شهرستان همدان بلوار ارم- تپه عباس آباد

4-38255552-081

38380480-081

4

غار عليصدر                         71143/3

                                                       1393

شركت سياحتي عليصدر

استان همدان شهرستان كبودراهنگ- روستاي عليصدر

4-38255552-081

5

آسمان غرب                        71141/3

                                                      1393

شركت هوانوردي آسمان غرب

همدان بلوار فرودگاه آشيانه پروازي آسمان غرب

09181073998