شنبه ، 04 اسفند 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

                                                مشخصات مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي                   

رديف

نام ، نوع ، كد و درجه واحد

مدير

بهره بردار

مسير ـ نشاني

تلفن

 
 

1

ازندريان                                1386

بهرامعلي گرجي

استان همدان شهرستان ملاير-  محور همدان ملاير  ابتداي شهر ازندريان  

09181119058

 

درجه 1

 

71111/3

 

 

 

2

سفينه غرب                                        1386

قاسم شکوری

استان همدان شهرستان بهار-  محور همدان كرمانشاه ك 15

09185920425

 

درجه 1

 

71112/3

 

 

 

3

چهاردولي                                          1386

معراج چهاردولي

استان همدان شهرستان ملاير-  محور همدان  ملاير سمت چپ ك  42

09121204665

 

درجه 1

 

71113/3

 

 

 

4

مرواريد                                             1388

هادی محمدی گرجایی

استان همدان شهرستان ملایر-  محور ملایر اراک ک 37 راست

09183506856

 

درجه 1

 

3/71127

 

 

 

5

افلاك                                             1386

درجه 1                                            71126/3

حميد بخشي (فاقد استعلام)

علي عسگري

استان همدان شهرستان فامنین- آزادراه همدان ساوه  ک 80 چپ

09183131492

09183161930

 

6

هگمتانه                                           1386

----

استان همدان شهرستان کبودرآهنگ  محور همدان قزوین- ک 4 سمت چپ

----

 

درجه 1

 

71128/3

 

 

 

7

امير اشرف كوريجان                         1387

نظامعلي عبدلي

 

استان همدان شهرستان کبودرآهنگ - محور همدان  قزوین ، ک 25

09125192306

 

درجه 1

 

71023/3

 

 

 

8

آريا                                                 1389

درجه 1                                          71130/3

شيرويه اكبري

استان همدان شهرستان رزن  محور رزن  آوج ک 6 چپ

09123159520

 

9

شهيد شادابي                                    1390

حبيب اله احمدي

استان همدان شهرستان  كبودرآهنگ كيلومتر 60 محور همدان بيجار

09188130650

 

درجه 1

 

71131/3

 

 

 

10

آفتاب

درجه 1

 

 

1390 

71133/3

 

هادي طهماسبي

استان همدان شهرستان فامنين كيلومتر 87 محور همدان ساوه

 

09181114834

 

11

فدك                                1391

امير خداويسي

استان همدان -  شهرستان همدان آزاد راه همدان   ساوه ، ك 26  سمت چپ  

09181110919

 

درجه 1

 

71136/3

 

 

 

12

زاگرس                                        1391

محمد اسماعيل عباسي

استان همدان شهرستان نهاوند -  محور نهاوند -  كرمانشاه ك 5

09183525918

 

درجه 1

 

71138/3