شنبه ، 04 اسفند 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

 

                                مشخصات مجتمعهای اقامتی پذیرایی                                                   

ردیف

نام ،کد،درجه

مدیر            بهره بردار

اتاق      تخت

نشانی و ایمیل

تلفن و

 دور نویس

1

  ملحمدره                 3/71085

1387

اكبر طالبي همت

5   - 15

استان همدان شهرستان اسداباد روستای ملحمدره

09121245896

 

2

گوشه پيل                       71117/2

1391                        

اقدس انصاري

--

استان همدان شهرستان تويسركان روستاي گشاني

09122027069

3

رازرنگین کمان

 

هوشنگ حرمتی

7 -21

استان همدان -پل رسالت دو کیلومتر بالاتر از روستای چشین منطقه نمونه گردشگری ییلاقی سیمین ابرو

Email:h.u.hormatiy@yahoo.com

 

09181114567