شنبه ، 04 اسفند 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

مشخصات مهمانپذيرها                                                                                      

رديف

نام ، كد و درجه مهمانپذير

مدير

بهره بردار

نشاني و ايميل

تلفن

دورنويس

مجموع اتاقها

مجموع تختها

تعداد اتاق با حمام

تعداد اتاق بدون حمام

يك‏تخته

دوتخته

سه‏تخته

چهار‏تخته

پنج‎تخته

1

گلستان نو

1350

 حسين شاهين

 رستم شاهين

استان همدان شهرستان نهاوند  شهر نهاوند خ آزادي پلاك 149

33245903-081

-

8

24

0

3

3

1

1

1ستاره

71026/2

--

0

6

9

4

5

2

ارديبهشت

1350

 آرش اختري

 آرش اختري

استان همدان شهرستان همدان‏ميدان‏امام‏خميني‏ابتداي‏خيابان شهدا

32522056-081

09183150316

26

83

3

5

6

8

4

3ستاره

71102/2

--

3

10

18

32

20

3

اميد نو

1350

 سيف ا... مرادلو

 سيف ا... مرادلو

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

32540708-081

-

9

30

1

1

2

4

1

1ستاره

71019/2

--

1

2

6

16

5

4

تدين

1350

 ماشاا... زنگنه

 ماشاا... زنگنه

استان همدان شهرستان تويسركان  شهر تویسرکان خ شهدا

34220006-081

-

9

23

2

3

1

3

0

2ستاره

71025/2

--

2

6

3

12

0

5

راستي

1350

عباداله سيفي رفعت

عباداله سيفي رفعت

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  خ شهدا  پل پهلوانها

32524571-081

-

8

17

2

4

1

1

0

1ستاره

71009/2

--

2

8

3

4

0

6

سالك نقدي

1380

‏صفرعلي‏سالك نقدي

‏صفرعلي‏سالك نقدي

استان همدان شهرستان رزن شهر رزن  بلوار امام خمینی

09188133916

5

23

0

0

0

2

3

1ستاره

71095/2

--

0

0

0

8

15

7

سعادت

1350

 ولي نصيري مطلق

 ولي نصيري مطلق

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

32521707-081

-

20

52

4

4

9

2

1

1ستاره

71015/2

--

4

8

27

8

5

8

عصر جديد

1350

 راحله تیموری کیا

 راحله تيموري كيا

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

32524168-081

-

18

45

4

4

7

3

0

2ستاره

71017/2

--

4

8

21

12

0

9

فرشچي

1350

 ناصر فرشچيان

 ناصر فرشچيان

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  ابتداي خيابان شهدا

32524895-081

-

13

47

1

2

3

3

4

2 ستاره

71008/2

--

2

4

9

12

20

10

لوكس

1350

 مريم علي يف

 مريم علي يف

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ تختي كوچه ستون

32528288-081

6

18

1

1

2

1

1

1ستاره

71034/2

--

1

2

6

4

5

 

11

مقدم نو

1350

 رحمت ا... كتابي

 رحمت ا... كتابي

استان همدان شهرستان ملاير‏ شهر همدان  خ شهيد مصطفي خميني

32225160-081

-

8

21

1

2

4

1

0

3 ستاره

71023/2

---

1

4

12

4

0

12

همدان

1350

مهین حکمتیان

کریم سیف اللهی

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

32527577-081

28

93

1

7

7

8

5

3ستاره

71016/2

--

1

14

21

32

25

13

وحدت

1350

 علي اكبر حكمي

 علي اكبر حكمي

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان  خ شهدا

32528178-081

39

95

4

20

10

4

1

2ستاره

71013/2

--

4

40

30

16

5

14

  گلها

1380

 

 اسدا... شاوه اي

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ شهرکبودرآهنگ  ميدان امام خميني

35223831-081

09188158606

10

44

0

0

2

2

6

3ستاره

71106/2

--

0

0

6

8

30

15

كارون

1350

 داود كريمي

 مهدي كريمي

استان همدان شهرستان ملاير شهر ملایر  خ مصطفي خميني

32223298-081

-

10

22

0

8

2

0

0

3 ستاره

71003/2

--

0

16

6

0

 

16

نگین

1386

شهناز کرمی         

 محمد تكلو

استان همدان شهرستان تويسركان  شهر تویسرکان خيابان شهيد بهشتي

34222700 -081

34244440-108

7

16

0

5

2

0

0

3 ستاره

71112/2

 

0

10

6

0

0

17

لاله الوند

1387

فلاحيان

فلاحيان

استان همدان شهرستان بهار جنب پلیس راه همدان - کرمانشاه

 

08134223516

09161515086

    13    

35

0

0

6

12

5

15

2

8

0

0

3 ستاره

71114/2

18

اسلامی

1387

 اکبر بدری

 اکبر بدری

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان

08132528487

8

23

2

2

1

2

2

6

2

8

1

5

1 ستاره

71018/2

19

مسعودي

1390

وحيد ترابيان

 

استان همدان شهرستان اسدآباد شهر اسدآباد خ امام خميني

 

10

14

6

6

4

8

0

0

0

0

0

0

1 ستاره

71115/2