پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

مشخصات هتل آپارتمانها

 

رديف

نام ، كد و درجه هتل

مدير

بهره بردار

تعداد سوئیت

تعداد  یک خوابه

تعداد دو خوابه

تعداد سه خوابه

تعداد واحد

تعداد تخت

نشاني  -  ايميل

تلفن

دورنويس

 

 

1

سينا                                   1386      

 كمال خاني پور

 عباس خاني پور

10

-

4

-

14

54

استان همدان-شهرستان بهار  شهر لالجین – بلوار امام خمینی

34525210-081

34525211-081

3 ستاره

71108/2

 

2

خاتم                                   1386

 

منصور شعبانی

شركت تعاوني خاتم

9

12

4

2

27

125

استان همدان  - شهرستان همدان  شهر همدان  ميدان فلسطين جنب فروشگاه رفاه

19-34244410-081

34237292-081

3ستاره

71109/2

 KHatam_hotel@yahoo.com