پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title


گردشگری نیازمند خردجمعی است | هیچ ایده‌ای نباید بدون جواب بماند

 ایجاد ساختارهای لازم در گردشگری  با هم اندیشی و خرد جمعی محقق می شود. معاون عمرانی استاندار همدان  با عنوان این مطلب گفت : گردشگری همدان نیازمند انسجام بیشتر است و همه طرح هایی که در استان انجام می شود باید در آن به حوزه گردشگری نیز توجه شود.

محمود عراقی معاون عمرانی استانداری همدان با عنوان این مطلب که توسعه حوزه گردشگری همدان نیازمند ایده های نو است ، درکارگروه گردشگری استان همدان افزود: حوزه گردشگری استان همدان باید با ارایه و عملی کردن ایده های جدید در این بخش زمینه های توسعه این حوزه را فراهم کرد.

وی اشتغالزایی و افزایش درآمد را ارمغان توسعه گردشگری دانست و اضافه کرد: باید نگاهها به حوزه گردشگری را تغییر داده و فرهنگسازی بیشتری درباره نیاز استان به گردشگری در بین مردم ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی یکی از موارد درآمدزا گردشگری است عنوان کرد: باید از ظرفیت گردشگری استان بویژه با کمک بخش خصوصی استفاده شود.معاون عمرانی استانداری همدان افزود: بررسی عملکردها و نقاط ضعف و قوت گذشته و برنامه های اجرا شده می تواند در اجرای برنامه های آینده تاثیر گذار باشد. بخش گردشگری در استان ساختار لازم را نداشته و نیازمند هم‌اندیشی و خرد جمعی است.

وی با اشاره به اینکه حوزه گردشگری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیشی گرفته است، بیان کرد: حوزه گردشگری نیازمند انسجام است که آسیب‌شناسی جشنواره‌ها برای رشد گردشگری اتفاق مناسبی است.

معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه زمینه برای ایده‌های مدیران در حوزه گردشگری فراهم شود، خاطرنشان کرد: همه طرح‌ها در استان باید پیوست گردشگری داشته باشد. وی با بیان اینکه هدف در بخش گردشگری ایجاد ثروت و اشتغال است، افزود: این مسیر مشخص است و اگر راه و هدف گم شود، خطایی صورت گرفته است.عراقی انجام امور سخت‌‌افزاری در حوزه گردشگری را کاری آسان دانست و گفت: بخش مشکل انجام کار فرهنگی، تغییر نگاه‌ها به حوزه گردشگری است.

وی در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه حوزه گردشگری نیازمند ایده است، خاطرنشان کرد: هیچ ایده‌ای نباید بدون جواب بماند.