شنبه ، 04 اسفند 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title


مسوول امور موزه ها و ابنیه تاریخی استان همدان منصوب شد

لیلا خوشمو  به‌عنوان مسوول امور موزه ها و ابنیه تاریخی استان همدان منصوب شد. وی به عنوان مدیر موزه هگمتانه در سالهای اخیر تجربه موفقی در این بخش دارد .پیش از این رضا یاری در دو سال اخیر به عنوان  مسوول امور موزه ها و ابنیه تاریخی استان مشغول به خدمت بود . در استان همدان، ۱۷ موزه تخصصی، مردم شناسی، باستان شناسی و عمومی فعال است . از این تعداد 9 مورد در همدان، 2 موزه در ملایر، 3 موزه در نهاوند، یک موزه در تویسرکان، یک موزه در اسدآباد، یک موزه در کبودراهنگ فعال می باشد.

 موزه هگمتانه، آرامگاه بوعلی سینا، ، در همدان و موزه حمام حاج آقاتراب نهاوند، موزه لطفعلیان ملایر، موزه تاریخ و فرهنگ اسدآباد و خانه مسعودی تویسرکان از جمله موزه هایی هستند که بیشترین بازدید کننده ها را به خود در استان اختصاص می دهند