حالت نمایش:         
شنبه ، 05 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
خدمات ، فرمها و روش انجام کار

 

عنوان خدمت

 

فرآیند انجام خدمت و فرمهای مربوطه

ارائه بصورت الکترونیک

پاسخ به استعلام های شهرداری ، اوقاف و سایر دستگاهها

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 

کنترل و نظارت به انجام صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 

پاسخ به استعلام ارباب رجوع در خصوص تعمیرات در بافت تاریخی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 

ارائه خدمات مشاوره واطلاعات در خصوص بناها،بافت و محوطه های تاریخی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 

تنظیم قراردادهای پروژه های عمرانی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 

 

 

عنوان خدمت

 

فرآیند انجام خدمت و فرمهای مربوطه

ارائه بصورت الکترونیک

تسهیلات به واحدهای تاسیسات گردشگری

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز
 

فرمهای لازم

 

فرایند اصول موافقت اصولی

 

  فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 

 

عنوان خدمت

 

فرآیند انجام خدمت و فرمهای مربوطه

ارائه بصورت الکترونیک

اصلاع رسانی نمایشگاه های صنایع دستی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 تعهد نامه شرکت در نمایشگاه

 فرم شرکت در نمایشگاه

 

صدور کارت شناسایی صنعتگران صنایع دستی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

فرمهای مربوطه

 

صدور جواز تاسیس جهت تشکیل تعاونی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

فرمهای مربوطه

 

تسهیلات صنعتگران صنایع دستی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

فرمهای مربوطه

 

صدور پروانه تولید جهت کارگاه تولیدی

 

  فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

فرمهای مربوطه

 

آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

 

صدور گواهینامه مهارت آموزشی

   فرم  درخواست صدور گواهینامه مهارت آموزشی  

 

 

عنوان خدمت

دانلود

دستورالعمل درجه بندی هتل آپارتمان

 

صدور موافقت اصولی

 

ضوابط درجه بندی واحدهای پذیرایی

 

فرم 21صفحه ای درخواست تسهیلات از سازمان میراث فرهنگی کشور

 

فرم برنامه زمانبندی پروژه هاي سرمايه گذاري

 

فرم تقاضای تسهیلات بانکی

 

فرم فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش هاي ميراث فرهنگي

 

فرم گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها

 

فرم مصوبات کمیته اعتباري استان

 

فرم تسهیلات